2014-02-05 10:50Nyheter

Einar Mattsson-stipendiater är utsedda

nullEinar Mattssons stiftelse för bygg- och fastighetsteknisk forskning tilldelar 2013 års stipendier till Joanna Zawieja och Andjeas Ejiksson för genomförande av forskningsprojektet Postscripts, samt David Hammarsten för genomförande av studien Innergårdens förutsättningar.


Joanna Zawieja och Andjeas Ejiksson
tilldelas stipendium om 30 000 kr för projektet Postscripts, med juryns motivation:

”Johanna Zawieja och Andjeas Ejiksson kommer att undersöka den skrivna instruktionen som underutnyttjad kommunikationsform i byggprocessen, och utmanar med denna metod både rollfördelning, konventioner och regelverk, och ställer därmed frågan om hur språk och begrepp påverkar kommunikationen mellan arkitekt och byggentreprenör. I studien ställs frågan hur en okonventionell instruktion kan komplettera, eller till och med ersätta, ritningen som etablerad kommunikationsform i byggprocessen. Denna undersökning kan öppna för utveckling av både gestaltning och process och utgör ett intressant tillägg till forskningsfältet inom bygg- och fastighetsteknik.”


David Hammarsten tilldelas stipendium om 10 000 kr för projektet Innergårdens förutsättningar, med juryns motivation: 

”David Hammarsten avser studera innergården i en tätnande stadsbild, och utgår ifrån dagens stadsplaneringsideal för att utröna vilka förutsättningar innergårdens rum har idag. En komparativ studie planeras för att kartlägga upplevelse och användning av gårdar, och bidra till kunskap om gården i relation till täthet och typologi. Studien är grundligt planerad och framlagd för kunskapsutveckling om stadens semipublika rum.” 

2013 års jury bestod av:
Ruben Aronsson, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF,
Lisa Daram, kanslichef för Arkus stiftelse för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad,
Anders Ränk, Einar Mattsson AB,
Malin Zimm, arkitekt och sakkunnig i arkitektur på Arkitektur- och designcentrum

Einar Mattssons stiftelse ska stödja byggnads- och bostadsforskning. Stiftelsen förvaltas av Arkitektur- och designcentrum sedan 1998.

 

 


Om ArkDes


Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman