ArkDes


Pressrum

KARIN ANDERSSON & JOHANNA BRATEL – VÄNSKAPSTORGET
Vänskapstorget i Malmö, en aktivitetsplats för tonåringar, är resultatet av en medskapande designprocess. Vår ambition var att ge röst åt unga samt skapa en välkomnande och inkluderande mötesplats som stadens unga känner ägandeskap över och vill vara på.

Juryns motivering
I en tid när det offentliga rummet förändras krävs nya tankar och praktiker, något som föranlett starkare fokus på medborgardialog och processer. Vänskapstorget är ett av de mer lyckade exemplen vi sett.

Ung Svensk Form visas under Stockholm Design Week 2020..jpg.jpg

KARIN ANDERSSON & JOHANNA BRATEL – VÄNSKAPSTORGET Vänskapstorget i Malmö, en aktivitetsplats för tonåringar, är resultatet av en medskapande designprocess. Vår ambition var att ge röst åt unga samt skapa en välkomnande och inkluderande mötesplats som stadens unga känner ägandeskap över och vill vara på. Juryns motivering I en tid när det offentliga rummet förändras krävs nya tankar och praktiker, något som föranlett starkare fokus på medborgardialog och processer. Vänskapstorget är ett av de mer lyckade exemplen vi sett.
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:4829kb