ArkDes


Pressrum

Team Boden: Team TIP++
Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP)
David Väyrynen, frilans/egen firma 
Magnus Björkman, TIP
Nils Björling, Chalmers ACE 
Nils Borg, Borg & co 
Veronika Borg, Borg & co

Presskontakt för teamet: Magnus Björkman, TIP++, 0736–476594
Resultat: Framtiden är att samsas
Teamets förslag handlar bland annat om att använda tomma hus och komplettera den befintliga bebyggelsen. Här skapas mötesplatser, ett stärkt lokalt näringsliv och möjlighet att både dela och återbruka. Genom att nyttja de initiativ och resurser som redan finns blir omställningen inte en begränsning utan en möjlighet.

Boden. Team TIP++.jpg

Team Boden: Team TIP++ Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP) David Väyrynen, frilans/egen firma Magnus Björkman, TIP Nils Björling, Chalmers ACE Nils Borg, Borg & co Veronika Borg, Borg & co Presskontakt för teamet: Magnus Björkman, TIP++, 0736–476594 Resultat: Framtiden är att samsas Teamets förslag handlar bland annat om att använda tomma hus och komplettera den befintliga bebyggelsen. Här skapas mötesplatser, ett stärkt lokalt näringsliv och möjlighet att både dela och återbruka. Genom att nyttja de initiativ och resurser som redan finns blir omställningen inte en begränsning utan en möjlighet.
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:704kb