ArkDes


Pressrum

Cred: HallemarHejdelind.
Team Boden: HallemarHejdelind
Veronica Hejdelind,
HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet 
Dan Hallemar, HallemarHejdelind 
Carmen Izquierdo, Esencial 
Mariano Tellechea, Esencial 
Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget Johannes Samuelsson, frilans/egen firma

Presskontakt för teamet: Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind, 0730–727274	Resultat: Rum för egenmakt
I visionen presenteras fem idéförslag kopplade till områden runt Boden. Teamet föreslår bland annat att Bodens fästning blir allmän park med skridskobana, att de övergivna fastigheterna i Råne älvdal nyttjas som resurs samt att förtätningen av Boden startar med skapandet av mötesplatser.

Boden. Team. HallemarHejdelind. Vallgrav med isbana - Bodens fästning blir allmän park.jpg

Team Boden: HallemarHejdelind Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind/Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, Regeringskansliet Dan Hallemar, HallemarHejdelind Carmen Izquierdo, Esencial Mariano Tellechea, Esencial Ida-Maria Classon Frangos, Landskapslaget Johannes Samuelsson, frilans/egen firma Presskontakt för teamet: Veronica Hejdelind, HallemarHejdelind, 0730–727274 Resultat: Rum för egenmakt I visionen presenteras fem idéförslag kopplade till områden runt Boden. Teamet föreslår bland annat att Bodens fästning blir allmän park med skridskobana, att de övergivna fastigheterna i Råne älvdal nyttjas som resurs samt att förtätningen av Boden startar med skapandet av mötesplatser. Resultat: Rum för egenmakt I visionen presenteras fem idéförslag kopplade till områden runt Boden. Teamet föreslår bland annat att Bodens fästning blir allmän park med skridskobana, att de övergivna fastigheterna i Råne älvdal nyttjas som resurs samt att förtätningen av Boden startar med skapandet av mötesplatser.
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:6741kb