ArkDes


Pressrum

Cred: Barnens visioner i norr

Gällivare. Barnens arktis. .jpg

Team: Barnens visioner i norr Carolina Wikström, Asante Arkitektur & Design Max Goldstein, Landskapslaget/SLU Jens Evaldsson, konstnär Eva Alerby, Luleå tekniska universitet Cecilia Lindén, GoClimate Anny Hägglöf, Tecnicon byggkonsult Gustav Rygren, student Anna Turdell, Brand Union Presskontakt för teamet: Carolina Wikström, Asante Arkitektur & Design 070-657 71 92 Resultat: Barnens arktis-tektur Förslaget utgår från barnets perspektiv och innehåller ett antal typer av byggnader – såsom Pulkahusen, Ren-badet, Duderdome och Dunderhusen – som är tänkta att ligga mellan staden och Dundret. Stråken mellan byggnaderna uppmuntrar till rörelse; till fots, med cykel, spark, rullstol eller på skidor. Resultat: Barnens arktis-tektur Förslaget utgår från barnets perspektiv och innehåller ett antal typer av byggnader – såsom Pulkahusen, Ren-badet, Duderdome och Dunderhusen – som är tänkta att ligga mellan staden och Dundret. Stråken mellan byggnaderna uppmuntrar till rörelse; till fots, med cykel, spark, rullstol eller på skidor.
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:5762kb