ArkDes


Pressrum

Involvera medborgarna och öka kunskapen både om staden och möjligheterna att påverka, gestalta för flera olika ändamål och förändra stadens gator och platser utifrån människans behov. Det är några av de viktigaste medskicken och förbättringsåtgärder som ArkDes lyfter i rapporten ”Med människan i fokus” som följer upp Politik för gestaltad Livsmiljö.

Så kan politiken för gestaltad livsmiljö förbättras.jpg

Involvera medborgarna och öka kunskapen både om staden och möjligheterna att påverka, gestalta för flera olika ändamål och förändra stadens gator och platser utifrån människans behov. Det är några av de viktigaste medskicken och förbättringsåtgärder som ArkDes lyfter i rapporten ”Med människan i fokus” som följer upp Politik för gestaltad Livsmiljö.
Filtyp:image
Licens:Media use
Storlek:6216kb