ArkDes i förvandling – världsunik samling, ny entré och stora utställningsytor

Sveriges nationella museum för arkitektur och design står just nu inför en stor förändringsresa. I slutet av sommaren påbörjas en stor ombyggnation av lokalerna som ska stå klara för nyinvigning den 14 juni 2024 – allt under ledning av arkitektkontoret Arrhov Frick. I det som blir det nya ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm välkomnas besökare till en spektakulär entréportal, nya utställningar, öppna, välkomnande samlingsplatser, större utomhusytor samtidigt som mer utrymme ges för lek.