2018-05-23 11:35Pressmeddelande

Sigurd Lewerentz i nytt ljus på arkitekturbiennalen i Venedig 2018 – La Biennale di Venezia.

null

ArkDes har genom museets överintendent Kieran Long blivit inbjudna att, som enda institution, ställa ut i huvudutställningen på arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Utställningen Freestanding kopplar samman historiskt ritningsmaterial ur ArkDes samlingar med nyproducerade verk av arkitekten Petra Gipp och konstnären Mikael Olsson. Utställningen är ett svar på ett explosionsartat internationellt intresse för arkitekten Sigurd Lewerentz (1885–1975), vars hela samling finns på ArkDes.

Freestanding är en del av huvudutställningen Freespace och kopplar till det övergripande temat för årets arkitekturbiennal genom att utforska funktionen, den rumsliga kraften och det poetiska uttrycket hos tre fristående förhallar från tre av Lewerentz mest kända religiösa byggnader; Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården i Stockholm, S:t Knuts och S:t Gertruds kapell på Östra kyrkogården i Malmö och Markuskyrkan i Björkhagen i Stockholm. De tre förhallarna som utställningen handlar om är från skilda epoker (1925, 1943, 1960) och stilmässigt mycket olika.

Genom ritningar, fotografier och modeller speglar Freestanding förhallarnas rumsliga betydelse på tre sätt:

3 gjutna sektionsmodeller av Petra Gipp öppnar upp för en unik läsning av förhallarna, hur de relaterar till de yttre och inre rummen; landskapet och kyrkorummet.

13 nytagna fotografier av konstnären Mikael Olsson. Mikael Olsson har, med utgångspunkt i tre byggnader av Sigurd Lewerentz, skapat nya fotografier som utmanar vår perception. Genom iscensättningar undersöker Mikael Olsson byggnadsverken och ger oss nya perspektiv på deras gestaltning.

15 ritningar ur ArkDes samlingar som aldrig tidigare visats tillsammans. Det är planer, fasader, sektioner och perspektiv som ger en fördjupad förståelse av de tre byggnaderna och deras förhallar.

– Att vara en del av huvudutställningen på arkitekturbiennalen i Venedig 2018 – La Biennale di Venezia, är en möjlighet för ArkDes att visa material från museets fantastiska samlingar för en internationell publik. Vi är mycket stolta över att ha samarbetat med två av Sveriges främsta arkitekter och konstnärer i ett projekt som knyter samman historisk och samtida svensk arkitektur i kontexten av det övergripande temat för biennalen, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

ArkDes på arkitekturbiennalen i Venedig 2018

ArkDes bjöds, genom museets överintendent Kieran Long, in av Yvonne Farrell och Shelley McNamara, curatorer för den 16:e internationella arkitekturutställningen – La Biennale di Venezia, att gestalta ett rum i huvudutställningen Freespace på årets biennal. Arbetet har letts av Kieran Long (överintendent ArkDes), Johan Örn (intendent för samlingarna, ArkDes) och James Taylor-Foster (intendent, samtida arkitektur och design, ArkDes). Utställningen visas 26 maj – 25 november 2018 i Venedig i Italien.

ArkDes medverkar i ytterligare tre projekt på biennalen: material ur ArkDes samlingar finns med i ett projekt för Freespace av den svenska arkitekten och professorn Elizabeth Hatz. Vatikanstatens paviljong Holy See, som cureras av Francesco Dal Co, innehåller material ur ArkDes stora Gunnar Asplund-samling. ArkDes samproducerar också utställningen Another Generosity i den Nordiska paviljongen (som i år cureras av Finlands arkitekturmuseum).

Om ArkDes

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. ArkDes är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Utöver museiuppdraget är ArkDes också en statlig myndighet med ett unikt mandat att komma med yttranden och driva debatt inom samtidsfrågor som rör arkitektur och design. I ArkDes samlingar finns fyra miljoner föremål av 500 arkitekter representerade.

2020 kommer ArkDes visa den första stora utställningen om Sigurd Lewerentz sedan 1980-talet. Utställningen kommer att presentera Lewerentz mest kända byggnader utförligt, men även mindre uppmärksammade projekt och teman kommer att bli belysta.

Medverkande arkitekter och konstnärer i Freestanding

Petra Gipp

Petra Gipp är en arkitekt baserad i Stockholm. Hon är ledamot av Konstakademien. I hennes arbeten smälter arkitektoniska och skulpturala uttryck samman och hennes arbetssätt karaktäriseras av en känslighet för plats, ljus och volym. Hennes mest kända verk inkluderar det prisbelönta Kivik Art Centre och Katedralen, uppfinnarverkstaden för audivisuell design för vilken hon nominerades till Mies van der Rohepriset 2015. År 2016 listade Architizer Petra Gipp som en av 26 kvinnor som förändrat arkitekturhistorien. Gipp har ställt ut i många sammanhang, bland annat på arkitekturbiennalerna i Venedig 2016, 2014 och 2012. Våren 2018 visade Liljevalchs konsthall en separatutställning med Petra Gipp. Samtidigt släpptes boken passage/schakt/nisch/fodring/nav – vandring om Gipps arkitektur, beskriven genom gipsgjutningar.

www.gipparkitektur.se 

Mikael Olsson

Mikael Olsson är konstnär baserad i Stockholm. Han har studerat fotografi vid Göteborgs universitet. I hans tidigare arbete Södrakull Frösakull (Steidl, 2011) undersöker han idéer om perception och representation genom två arkitektoniska verk av Bruno Mathsson, en av Sveriges mest kända modernistiska arkitekter och formgivare. Mikael Olsson har haft separatutställningar på Hasselblad Center, Göteborg, Galerie Nordenhake och Arthur Ross Gallery vid Columbia University, New York City och gör regelbundet uppdrag för T Magazine (New York Times). I det kommande arbetet on | auf (Steidl, 2018) med en essä av författaren Péter Nádas har Olsson genomfört en fotografisk studie av Herzog & de Meurons och Ai Weiweis temporära paviljong vid Serpentine Gallery i London (2012). Mikael Olsson medverkar i den Guldpalm-belönade filmen The Square, regisserad av Ruben Östlund och i den kommande filmen Suspiria (2018) regisserad av Luca Guadagnino. Mikael Olsson representeras av Galerie Nordenhake.

www.mikaelolsson.se

Sigurd Lewerentz

Sigurd Lewerentz (1885–1975) är en av 1900-talets mest uppmärksammade svenska arkitekter. Hans verk har stor arkitektonisk spännvidd och innefattar allt från kapell och landskapsarkitektur till butiksfasader och industridesign. Lewerentz föddes i Bjärtrå i Ångermanland och fick sin grundläggande arkitektutbildning vid Chalmers i Göteborg. 1910 öppnade han eget arkitektkontor och fem år senare vann han tillsammans med Gunnar Asplund tävlingen om en ny kyrkogård i Stockholm. Lewerentz främsta bidrag till Skogskyrkogården var, vid sidan om utformningen av landskapet, det strängt klassicistiska Uppståndelsekapellet (1925), (visas i Freestanding).

För Stockholmsutställningen 1930 ritade Lewerentz såväl villor och lägenheter, som möbler och affischer. Strax före utställningen grundade han IDESTA, ett företag som bland annat tillverkade metallfönster. Materialens egen uttryckskraft fick från och med mitten av 1930-talet en mer framskjuten roll i Lewerentz arkitektur. Villa Edstrand (1936) i Falsterbo är det främsta exemplet på denna vändning. Mer förfinade, men med samma betoning av materialiteten, är S:t Knuts och S:t Gertruds kapell på Östra kyrkogården i Malmö (1943), (visas i Freestanding).

Lewerentz internationella berömmelse inleddes med de två tegelkyrkorna som han arbetade med mot slutet av sitt liv: Markuskyrkan i Björkhagen i Stockholm (1960), (visas i Freestanding) och S:t Petri kyrka i Klippan (1966).

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen
Stockholm
Karta

Öppettider

Utställningar:

Tisdag 10-20

Onsdag - torsdag10-18

Fredag 10-20

Lördag och söndag 11-18

Bibliotek:

Tisdag - torsdag 13-17

Fredag 13-16

Forskarexpedition:

Tisdag - torsdag 13-17


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

Kontaktpersoner

Sandra Nolgren
Kommunikationsansvarig
Sandra Nolgren
Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman