2022-11-21 14:55Pressmeddelande

Kommentar till mediauppgifter

ArkDes på Skeppsholmen.ArkDes på Skeppsholmen.

Kommentar till mediauppgifter:

Vi har tagit del av medias publiceringar (den 16 november 2022) om ArkDes verksamhet och vår överintendent. Dessvärre har delar av rapporteringen innehållit direkta felaktigheter. Påståendet att ArkDes misskött sitt forskningsuppdrag stämmer exempelvis inte. Att Statskontoret tagit initiativ till att granska hur forskningsuppdraget sköts, stämmer således inte och vi har heller inte mottagit någon kritik från tillsynsmyndigheter eller uppdragsgivare.

Vårt uppdrag är att lyfta arkitektur och design på ett för publiken relevant sätt. Under de senaste åren har vi kommit långt och vi har ett stolt och kompetent team av medarbetare som arbetar hårt för att utveckla utställningar, program, pedagogik, samlingar, forskning och politikområdet Gestaltad livsmiljö. Förändring av en verksamhet, som under så lång tid inte fungerat, har stundtals varit mödosam och vi är ledsna att tidigare medarbetare har negativa känslor kring sin tid hos oss.  

Det pågår ett stort arbete på ArkDes för att skapa en ny samlingsutställning som för första gången ska göra samlingarna synliga och tillgängliga för publiken. Den insatte minns tidigare stormar kring ArkDes och för medborgarnas och medarbetarnas skull hoppas vi att vi får möjlighet att hålla i den här förändringsprocessen och komma i mål.

Här finns information om ArkDes pågående forskningsarbete.

https://arkdes.se/en/artikel/research-at-arkdes-2017-today/

För frågor och information:

Kontakta Maria Östman, maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00

 


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman