2019-04-08 12:22Pressmeddelande

Arkitekter ritar om Skeppsbron. Ny utställning 26 april - 9 juni.

I utställningen Arkitekturvisioner: Skeppsbron har åtta arkitekter och arkitektkontor skapat enastående och storskaliga ritningar och modeller av spekulativa förslag för ett framtida Skeppsbron och Skeppsbrokajen i Stockholm.I utställningen Arkitekturvisioner: Skeppsbron har åtta arkitekter och arkitektkontor skapat enastående och storskaliga ritningar och modeller av spekulativa förslag för ett framtida Skeppsbron och Skeppsbrokajen i Stockholm.

I utställningen Arkitekturvisioner: Skeppsbron har åtta arkitekter och arkitektkontor skapat enastående och storskaliga ritningar och modeller av spekulativa förslag för ett framtida Skeppsbron och Skeppsbrokajen i Stockholm. Utställningens syfte är att inspirera genom att ge svensk arkitektur en arena för spekulation och kreativitet som inte hämmas av de begränsningar som annars är vanliga i arkitekturprojekt.

Utställningen öppnar den 26 april kl.18 med ett öppet vernissage och pågår till 9 juni.

För intervjuer och pressbesök, kontakta: maria.ostman@arkdes.se 073-273 36 00.

 För att återupptäcka den visionära kreativitet som vi vet finns inom arkitektkåren måste konstnärliga och kulturella aspekter lyftas i det offentliga samtalet om arkitekturen. ArkDes är den självklara platsen för det och de monumentala och vackra ritningarna i den här utställningen har övertygat mig om vilka oanade djup som finns i den svenska arkitekturen. På ArkDes tror vi på att fantasin kan hjälpa oss att tänka i nya banor kring stadens mest värdefulla och ömtåliga platser. I det här projektet har vi haft förmånen att arbeta med åtta extremt begåvade stockholmsarkitekter och vi ser fram emot kommande spekulationer kring platser i andra städer i landet, säger Kieran Long, överintendent på ArkDes.

 

Historiskt sett har denna långa kaj varit ett viktigt kommersiellt centrum och Skeppsbrons fasader utgör än idag en av de starkaste bilderna av huvudstaden. Men det är samtidigt ett underutnyttjat stadsrum som domineras av parkeringsplatser. Med det här projektet vill vi få igång en diskussion om tänkbara scenarier för det symboliskt betydelsefulla offentliga rum som Skeppsbron är.

Utställningens syfte är också att lyfta fram dessa åtta begåvade arkitekters skicklighet och konstnärliga arbetsmetoder.

Deltagare:

Esencial – Carmen Izquierdo 
Elizabeth B. Hatz 
Hermansson Hiller Lundberg 
AT–HH 
OKK+ 
Krupinski/Krupinska 
Nilsson Rahm 
Tor Lindstrand

– Skeppsbron och Skeppsbrokajen har spelat en unik historisk roll som ett skyltfönster för Sverige. Området har varit ett nav för handel och en marknadsplats där människor och idéer passerat, men det har också i någon mening fungerat som en bro mellan Stockholm och resten av Europa. Vi tyckte det var intressant att låta en grupp arkitekter och arkitektkontor i världsklass ta sig an denna enastående komplexa och historiskt laddade plats. Deras förslag visar vilket oöverträffat verktyg arkitekturen är när vi ska föreställa oss framtidens stad, säger James Taylor-Foster, utställningens kurator.

Arkitekturvisioner: Skeppsbron är den första i en serie utställningar där några av Sveriges främsta arkitekter tar sig an frågan: vad vill vi att vår stad ska vara? Spekulation har alltid varit en väsentlig del av arkitekturen och stadsbyggandet och en viktig aspekt av arkitektrollen är att tänka i nya banor. Arkitekturvisioner: Skeppsbron hyllar arkitektens förmåga att se staden som en miljö rik och mångfacetterad nog för att kunna tillgodogöra sig radikala och oväntade idéer och förslag. Med dessa arkitekturvisioner framträder stadens fulla potential i ett helt nytt ljus.

Arkitekturvisioner: Skeppsbron visas i ArkDes utställningsrum Boxen, som är ett exempel på ett nyskapande verk av det unga arkitektkontoret Dehlin Brattgård Arkitekter.

Deltagande arkitekter: Esencial – Carmen Izquierdo, Elizabeth B. Hatz, Hermansson Hiller Lundberg, AT–HH, OKK+, Krupinski/Krupinska, Nilsson Rahm, Tor Lindstrand
Curator: James Taylor-Foster (Intendent för samtida arkitektur och design)
Projektet initierades av: Kieran Long (Överintendent)
Utställningsformgivare: Erik Törnkvist, ETAT ARKITEKTER
Grafisk identitet: Studio Reko

Om Arkitekturvisioner

Arkitekturvisioner är en arena för arkitekter som har ett engagemang för staden och som vill göra snabba inlägg i ett offentligt samtal där arkitekturen borde vara en naturlig del. Utställningen ger arkitekter och arkitektkontor av olika storlek och med skilda erfarenheter en möjlighet att vara visionära, att spekulera om och reflektera kring det arkitektoniska projektets möjlighet att påverka i alla skalor – från den intima interiörens till stadens.

Museientré:
Exercisplan 4
Skeppsholmen 
Stockholm
Karta


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

ArkDes är Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Vi är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design.

Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman