2016-02-18 09:00Nyheter

Arkitekturbiennalen i Venedig: Nio projekt utvalda att representera Sverige, Norge och Finland.

null

Närmare 500 bidrag skickades in. Av dessa har nio projekt valts ut att representera Sverige, Norge och Finland på arkitekturbiennalen i Venedig 2016. Ytterligare 300 kommer att visas i en exposé över den samtida arkitekturscenen i Norden.

– De nio vi har valt att fokusera på är särskilt representativa för den samtida arkitekturen i Sverige, Norge och Finland, säger David Basulto, curator för utställningen In Therapy – Nordic Countries Face to Face, som har gjort valet tillsammans med James Taylor-Foster, biträdande curator.

– Som utomstående är vi i ett läge där vi kan observera och värdera de inlämnade projekten för deras unika egenskaper, liksom för deras historiska, kontextuella och samhälleliga kopplingar. Vi tror att vi fått fram en oerhört stark samling av projekt som indikerar bredd, djup och nyanserade utmaningar som de nordiska arkitekterna (och i förlängningen, arkitekturen) för närvarande står inför, fortsätter Basulto.

Nio utvalda projekt
Utställningen kretsar kring tre teman: Foundational (arkitektur som tillgodoser grundläggande behov, som skydd, hälsovård och utbildningsmöjligheter), Belonging (offentliga rum så som sakrala byggnader, kulturbyggnader, infrastruktur och arbetsplatser) och Recognition (arkitektur som förkroppsligar en nations identitet, exempelvis monument och minnesmärken).

Utvalda projekt:

Foundational
Puukuokka Housing Block /OOPEAA Office for Peripheral Architecture
(Jyväskylä, Finland)

Halden Prison / HLM Arkitektur + Erik Møller Architects
(Halden, Norway)
Råå Daycare Center / Dorte Mandrup
(Kustgaten, Sweden)

Belonging
Seinäjoki City Library / JKMM Architects
(Seinäjoki, Finland)
Kilden / ALA Architects i samarbete med SMS Arkitekter.

(Kristiansand, Norway)
The New Crematorium / Johan Celsing Architects
(Stockholm, Sweden)

Recognition
Finnish Nature Centre /Lahdelma & Mahlamäki Architects
(Haltia, Finland)
National Tourist Route Trollstigen / Reiulf
Ramstad Architects
(Trollstigen, Norway)
Tree Hotel / Tham & Videgård
(Harads, Sweden)

Om utställningen
In Therapy – Nordic Countries Face to Face visas i den nordiska paviljongen som ägs gemensamt av Finland, Norge och Sverige. Utställningen är en samnordisk produktion där ArkDes har uppdraget från Kulturdepartementet och 2016 ansvaret för att genomföra utställningen tillsammans Finlands arkitekturmuseum, Helsingfors och Nasjonalmuseet – Arkitektur, Oslo.

In Therapy – Nordic Countries Face to Face anknyter till biennalens övergripande tema “Reporting from the Front” men med utgångspunkt från dagens situation i de nordiska länderna.

- Den nordiska paviljongen kommer att ge möjlighet att undersöka, diskutera, argumentera, debattera och utmana vad nordisk arkitektur egentligen är och, kanske ännu viktigare – vad det kan vara i många år framöver, säger David Basulto.

Utställningen kommer att utformas av Marge Arkitekter.

In Therapy – Nordic Countries Face to Face visas på arkitekturbiennalen i Venedig mellan 28 maj och 27 november 2016.


Om ArkDes (Arkitektur- och designcentrum)

Kontaktpersoner

Maria Östman
Pressansvarig
Maria Östman